Sümbül

(Hyacinthus orientalis)
Sümbül, edebiyatımızda sevgilinin saçının sembolü olarak kabul edilir. Halvetiye tarikatinin Sümbüliye kolunun piri olan Yusuf Sümbül Sinan, sümbülün sembolü olarak görülmüş ve bu şeyhin yetiştirdiği sümbül cinsi “Şeyh Sümbülü” adını taşımıştır. Kitap sanatlarımızda, çeşitli zevk ve üsluplarda stilize edilen sümbül, lâlenin devrinin kapanmaya başladığı dönemlerde hem Avrupa’da, hem Hollanda’da, hem de İstanbul’da öne çıkmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir